Lineer Olmayan Dinamik Sistemler: Kaos ve Fraktal Geometri


Program

Avadis Simon Hacınlıyan (Yeditepe Üniversitesi)
·          Dinamik Sistemler, Genel Kavramlar, Kaos Analiz Yöntemleri ve Uygulamalar
           1. Lineer ve lineer olmayan dinamik sistemler
           2. Dinamik sistemlerde akış ve kararlılık
           3. Dinamik sistemler için nümerik yöntemler 
           4. Periyod katlanması
           5. Manifoldlar ve normal formlar
           6. Lyapunov üstelleri ve onların hesaplanması için yöntemler
           7. Zaman serisi analiz yöntemleri
           8. Bilgisayar uygulamaları
 
Oktay Pashaev (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)
·          İntegre Edilebilir Klasik Hamiltonyen Sistemler ve Kaos
           1. Sonlu boyutlu Hamiltonyen sistemler
           2. Perturbe edilmiş Hamiltonyen sistemler
           3. Sonsuz boyutlu Hamiltonyen sistemler
 
Colin Rogers (University of New South Wales, Sydney, Australia)
·          Integrable Sytems
1. Geometry of Integrable Systems 
2. Backlund Transformations

Ekrem Aydıner (İstanbul Üniversitesi)
·          Kuantum Hamiltonyen Sistemler ve Kaos
           1. Torus Kuantizasyonu
           2. Ergodik sistemlerin kuantizasyonu
           3. Kuantum mekaniğinde periyodik yörüngeler
           4. Kuantum kaos uygulamaları
 
Güngör Gündüz (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
·          Fraktal Geometri ve Kompleks Analitik Dinamik
           1. Fraktal geometriler, çoklu fraktal geometriler
           2. Fraktal geometrinin termodinamik formalizmi
           3. Fraktal büyüme modelleri
           4. Fraktal boyut analiz yöntemleri ve uygulamalar
           5. Kompleks analitik dinamik ve setler
    


Tarih: 1 - 10 Ağustos 2009

Yer: Institute of Theoretical and Applied Physics (ITAP)

Son başvuru tarihi: 15 Haziran 2009

 

Düzenleyen:

Ekrem Aydıner
İstanbul Universitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü
34134 İstanbul
E-mail: ekrem.aydiner@istanbul.edu.tr

 

Bu yaz okulunun amacı kaos teorisi ve fraktal geometri konularında doğrudan veya dolaylı olarak araştırmalar yapan genç araştırmacıların, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bilgi birikimini artırmak ve araştırmalarında kullanabilecekleri teorik ve pratik alt yapıyı kazandırmaktır.

Bu yaz okulu, lineer olmayan dinamik sistemler, kaos teorisi ve uygulamaları ve fraktal geometri konularına bir giriş niteliği taşımaktadır. Bu yaz okulunu kış okulları, çalıştaylar ve araştırma okulları takip edecektir.

Yaz okulunun dili Türkçe'dir, fakat dersler İngilizce de yapılabilir.

Katılımcı öğencilerin barınma ve konaklama giderleri karşılanacaktır.

 

Başvuru adresi Lütfen IARS ana sayfasındaki online başvuru formunu doldurunuz ve 15 Haziran 2009 tarihinden önce yollayınız.

Sorularınız için:
Betül Gürzel
IARS Assistant Coordinator
Department of Physics
Bilkent University
Ankara, 06800 Turkey

e-mail: betul@fen.bilkent.edu.tr
 


 Institute of Theoretical and Applied Physics (ITAP)
 Kaygıseki Mevkii, Turunc/Marmaris Turkey
 Tel :  +90 537 497 8549        e-mail: info1@itap-tthv.org        website: http://itap-tthv.org


 

 Sponsors : DPT (Turkey)UNESCO (United Nations)